EXPO. LA VEREMA - GRUPDART.CAT
Introduce aquí el subtítular

El mes de setembre farem l'Expo dedicada a la Vareme i tot el que l' envolta. Del 3 al 29. Inauguracio oficial el 17 amb les Poesies de Vicenc Llorca -Poeta- i el Quartet de corda de la Jove Cambra de El Masnou. Ja estas inscrit?......


El mes de setiembre exposicion dedicada a la Vendimia y todo lo que la envueve. Inauguracion oficial el dia 17 con las poesias de Vicenc Llorca -Poeta- i el Quartet de la Jove Cambra de El Masnou. Ja estas inscrito?......
Grupdart.cat@gmail.com


Reportaje fotográfico de la inauguración

CONDICIONS PER PODER EXPOSAR

EXPOSICIÓ DEDICADA A LA VAREMA

Exposició del 3 al 29 de setembre de 2016

Muntatge i desmuntatge: a càrrec de Grupdart.cat.
Vernissatge: a càrrec de Grupdart.cat.

Espai: Per artista 1 mt.

Tarjetó digital que s'envia a cada artista i als mes de 600 simpatitzants que te Grupdart.cat, així com als diferents mitjans de comunicació.

Certificat: on s'acredita el haver participat en l'exposició.
Ficha técnica de l'obra: cada obra portarà la seva identificació amb el nom de l'artista, títol, mides, preu i técnica, elaborada por Grupdart.cat.

D'espesses inaugurals: a càrrec de Grupdart.cat

Ventes: en cas de venta, Grupdart.cat NO percebrà comissió.
Grupdart.cat: no es fa responsable de les obres en cas de danys, incendi, robatori, pèrdua, aigües, o desperfectes de trasllat

Preu: Edició de catàleg i despeses generals 80 € .

Horari d'obertura : La sala estarà oberta al públic de dilluns a divendres de 17,30 a 20,30 h i dissabtes de 11 a 13,30h.

La Sala en aquesta ocasió estarà condicionada al tema

PLACES LIMITADES

CONDICIONES PARA PODER EXPONER

EXPOSICIÓN DEDICADA A LA VENDIMIA

Exposición del 3 al 29 de setiembre de 2016

Montaje y desmontaje: a cargo de Grupdart.cat.
Vernissage: a cargo de Grupdart.cat.

Espacio: Por artista 1 mt.

Cartel digital: que se envía a cada artista y a los más de 600 simpatizantes que tiene Grupdart.cat, así como a los diferentes medios de comunicación.

Certificado: donde se acredita el haber participado en la exposición.
Ficha técnica de la obra: cada obra llevara su identificación con el nombre del artista, título, medidas, precio y técnica, elaborada por Grupdart.cat.

Gastos inaugurales: a cargo de Grupdart.cat

Ventas: en caso de venta, Grupdart.cat NO percibe comisión alguna.
Grupdart.cat: no se hace responsable de las obras en caso de daños, incendio, robo, pérdida, aguas, o desperfectos de traslado

Precio: Edición de catálogo, y gastos generales 80€.

Horario de obertura: La sala estará abierta al público de lunes a viernes de 17,30 a 20,30 h y sábados de 11 a 13,30h.

La Sala en esta ocasión estará acondicionada al tema

PLAZAS LIMITADAS

GRUPDART.CAT "les mans de les arts" Àngel Guimerà, 15 08320 El Masnou correu elec : grupdart.cat@gmail.com Tel 617.83.53.35 www.grupdart.cat

CONDITIONS TO SHOW IN THE GRUPDART.CAT GALLERY IN EL MASNOU-BARCELONA

EXHIBITIONDEDICATED TOVINTAGE

Exhibitionseptembre3to29, 2016

Mounting and dismounting: It will be in charge of Grupdart.cat

Appetizer: It will be in charge of Grupdart.cat.

Space: 1 mts for artist

Certificate: Where it is accredited to have participated in the exhibition.

The work sheet: Every work will have its identification with the artist's name, tittle, measures, price and technique made by Grupdart.cat.

Inaugural expenses: From Grupdart.cat

Sales: Grupdart.cat will no receive any comission.

Grupdart.cat: It is not responsible for the works in case of dame, fire, theft, lost, water or damege to the shuttle.

Price: Editing catalog, vernisage and general expenses 80€.

Opening hours: The gallery will be opened from Monday to Friday from 5,30pm to 8,30pm and Saturday from 11am to 1,30pm.

Theroom will be equipped this time to the topic

Digital card that is sent to every artista and to the 600 supporters that Grupdart.cat has, also to the media.

The gallery is situated in Angel Guimera, 15 (carretera NII) in front of the beach. It has a showcase of 4mts making visible the showroom fromt the outside. In addition we make different activities like conferences, workshops,... that publicize the exhibitions. If you send me an e-mail, I can send you pictures of the gallery.

In a short time we will have our website.

Limited places.