IV DIUMENGE DE L'ART ORGANITZAT PER GRUPDART.CAT


  DIUMENGE 26 DE JUNY de 9 del mati a 8 de la tarda

  Lloc: Plaça Llibertat i Carretera NII davant de l'estació del tren d'Ocata

  Actuació a les 12 del mati - Performa'ns a càrrec de TONI RAMOS PINTOR acompanyat de la Jove Cambra Orquestra de El Masnou, en la mateixa plaça de la Llibertat.

  • Espai per pintor 3,5metres.
  •  Preu amb enratjat de 3 metres cedit per l'organització 40,-€. 
  •  Preu amb carpa portada per els pintors 35,-€.
  •  L'organització donarà esmorzar i beguda a tots els pintors inscrits.
  •  Ens cas de pluja no es retornarà el import abonat.
  •  Es poden portar taules, cavallets, etc., cada pintor que desitgi cadira s'abonarà 10,-€ que seran retornats a l'acabar el dia a la devolució de la mateixa.
  •  Certificat de participació per cada pintor. 
  •  El pagament es farà mitjança ingrés al numero de compte ES94 2100 1341 2702 0021 8440 la Caixa i referència IV Diumenge de l'Art i nom

  _________________________________________________________________

  DOMINGO 26 DE JUNIO de 9 de la mañana a 8 de la tarde

  Lugar: Plaza Libertad y Carretera N-II frente estación del tren de Ocata

  Actuación a las 12 de la mañana "PERFORMANS" a cargo de TONI RAMOS pintor acompañado de la Joven Cámara Orquesta de El Masnou, en la misma plaza de la Libertad.

  • Espacio por pintor 3,5metros.
  •  Precio con enrejado de 3 metros cedido por la organización 40,-€.
  •  Precio con carpa llevada por los pintores 35,-€. 
  •  Se dará desayuno o i bebida a todos los pintores inscritos.
  •  En caso de lluvia no se devolverá el importe abonado.
  • Se pueden llevar mesas, sillas, caballete, etc., cada pintor que quiera silla abonara 10,-€ que serán devueltos al acabar el día a la devolución de la misma.
  •  Certificado de participación para cada pintor. 
  •  El pago se hará medio ingreso al número de cuenta:   ES94 2100 1341 2702 0021 8440 la Caixa y referencia IV Diumenge de l'Art

GRUPDART.CAT "les mans de les arts"

C/Angel Guimerá, 15, 08320 El Masnou - te. 617.83.53.35

grupdart.cat@gmail.com - www.grupdart-bajandoarte.com