Currículum Dolors Chacón, "Lola"

Dolors Chacón Sánchez

"Lola"

Currículum (catalá)

DADES PERSONALS 

Nom: Mª Dolors Chacón Sánchez

Firma artística: Lola

Data de naixement: 22 d'Agost de 1953.

Lloc de naixement: Chiclana del Segura (Jaen).

Email: dolorschacon@hotmail.com

Pintora autodidacta

TREBALLS ARTISTICS

EXPOSICIONS COLECTIVES

2015 Juliol Sala d'Exposicions de Grupdart.cat. Especial El Mar. El Masnou.

Barcelona

Setembre Sala d'Exposicions de Grupdart.cat. Especial Varema El Masnou. Barcelona

Octubre Sala d'Exposicions de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Novembre Sala d'Exposicions de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Sala d'Exposicions de l'Eix Comercial del Raval. Barcelona

Sala Monestir de Sant Joan les Fonts. Ajuntament de Sant Joan

les Fonts-Edicions Oliveras. Girona

Fondation René Pous. Auterive. França

Desembre Ajuntament de Tarragona - ONG Matres Mundi. Tarragona

Sala d'Exposicions de Grupdart.cat. Especial Nadal El Masnou

2016 Gener Sala d'exposicions de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Febrer Sala d'exposicions de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Març Sala El Molino. Especial dia de la Dona. Barcelona

Sala d'Exposicions de Grupdart.cat. Especial dia de la Dona. El Masnou. Barcelona

Maig Sala d'Exposicions de l'Eix Comercial del Raval. Especial dia de Dona.

Barcelona

Fondation René Pous. Auterive. França

Sala Cultural de El Corte Inglés. Barcelona

Juny Sala d'Exposicions de Grupdart.cat. Especial El Mar. El Masnou.

Barcelona

IV Diumenge de l'art. El Masnou. Barcelona

XVI Concurs de Pintura Amics del Passeig de Sant Joan. Barcelona.

Juliol Sala d'Exposicions de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Agost Sala Atelier Jordi Galban. L'Ametlla de Mar. Tarragona

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2016 JuliolHospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona

PREMIS

2015 Premi d'Honor a la qualitat artística a la Sala Monestir de Sant Joan les Fonts.

Ajuntament de Sant Joan les Fonts-Edicions Oliveras. Girona

2016 2º Accesist en el XVI Concurs de Pintura Amics del Passeig de Sant Joan. Barcelona.


Currículum (castellano)

DOLORS CHACÓN SANCHEZ

DATOS PERSONALES

Nombre: Mª Dolors Chacón Sánchez

Firma artística: Lola

Fecha de nacimiento: 22 de Agosto de 1953.

Lugar de nacimiento: Chiclana del Segura (Jaén).

Email: dolorschacon@hotmail.com

Pintora autodidacta

TRABAJOS ARTISTICOS

EXPOSICIONE S COLECTIVAS

2015 Junio Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. Especial El Mar. El Masnou.

Barcelona

Setiembre Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. Especial Vendimia El Masnou

Octubre Sala e Exposiciones de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Noviembre Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Sala de Exposiciones de l'Eix Comercial del Raval. Barcelona

Sala Monasterio de Santa Joan les Fonts. -Ediciones Oliveras. Gerona

Fondation René Pous. Auterive. Francia

Diciembre Ayuntamiento de Tarragona - ONG Matres Mundi. Tarragona

Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. Especial Navidad El Masnou

2016 Enero Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Febrero Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Marzo Sala El Molino. Especial día de la Dona. Barcelona

Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. Especial día de la Dona. El Masnou, Barcelona

Mayo Sala de Exposiciones de l'Eix Comercial del Raval. Especial día de Dona.

Barcelona

Fondation René Pous. Auterive. Francia

Sala Cultural de El Corte Inglés. Barcelona

Junio Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. Especial El Mar. El Masnou.

Barcelona

IV Domingo del Arte. El Masnou. Barcelona

XVI Concurso de Pintura al Passeig de Sant Joan. Barcelona.

Julio Sala de Exposiciones de Grupdart.cat. El Masnou. Barcelona

Agosto Sala Atelier Jordi Galban. Ametlla de Mar. Tarragona

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2016 JulioHospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona

PREMIOS

2015 Noviembre Premio de Honor a la cualidad artística en la Sala Monasterio de Sant

les Fonts. Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts-Ediciones Oliveras. Girona.

2016 Julio 2º Accesist en el XVI Concurs de Pintura Amics del Passeig de Sant Joan.